You need to upgrade your Flash Player Link to the Flash Player.

KrovING, s.r.o - stavby krovov, výroba reziva


      Spoločnosť KrovING, s.r.o bola založená v roku 2009 pretransformovaním fyzickej osoby Richard Kluvanec, ktorá pôsobila na trhu od roku 2003.

      ZÁKLADNÝM CIEĽOM bolo poskytovanie tesárskych a pokrývačských prác, neskôr sa firma zamerala na komplexnú realizáciu stavieb vrátane poradenstva, v čom pokračuje aj naďalej. Firma zabezpečuje aj dodávku reziva vlastnou výrobou.

      ZÁKLADNÝM POSLANÍM spoločnosti nie je len poskytovanie služieb, ale i snaha ponúknuť zákazníkovi komplexné riešenie realizácie stavieb, ako aj riešenie potenciálnych problémov s tým spojených.

      FILOZOFIA SPOLOČNOSTI pozostáva z niekoľkých základných bodov, pričom vzhľadom k zákazníkovi a zamestnancom je prikladaná rovnaká váha. Oba prvky spája konštatovanie,
že zákazníci a zamestnanci sú verní, ak sú spokojní.

AKCIA !!! Zameranie striech, vypracovanie cenových kalkulácií na dodávku reziva ZDARMA.


Bramac Rova Velux K&J&G